PROBLEM

Jakie ulgi może stosować Organ w przypadku złożenia wniosku z art. 104 ustawy o pomocy społecznej?


ROZWIĄZANIE

Prawidłowy wniosek będzie dotyczył:

 

A). w przypadku świadczenia nienależnego:

-  umorzenia świadczenia nienależnie pobranego w całości lub części;

- odroczenia terminu płatności świadczenia nienależnie pobranego ze wskazaniem we wniosku daty końcowego terminu płatności;

-  rozłożenia na raty świadczenia nienależnie pobranego ze wskazaniem we wniosku liczby rat, ich wysokości, terminów płatności każdej z rat;
 

B). w przypadku wydatków lub opłat:

- odstąpienia od żądania zwrotu wydatków lub opłat w całości lub części;

- odroczenia terminu płatności wydatków lub opłat ze wskazaniem we wniosku daty końcowego terminu płatności;

- rozłożenia na raty wydatków lub opłat ze wskazaniem we wniosku liczby rat, ich wysokości, terminów płatności każdej z rat.


Możliwe jest złożenie również wniosku z wymieniem paru lub wszystkich opcji z lit. A albo B.
 

Jeżeli mimo tego strona złoży o przyznanie ulgi nieznanej art. 104 ust. 4 ups ( lub niepełnej wg. powyższych opcji) warto wezwać wnioskującego w trybie art. 64 ust. 2 kpa w zw. z art. 14 ups do sprecyzowania wniosku. Rolą organu jest ocena wniosku, nie można go modyfikować z urzędu. Poza tym nie jest możliwe częściowo uwzględnić podania o rozłożenie na raty, gdyż każdy ze składników tej ulgi ma charakter indywidualny i odmienne ukształtowanie go wbrew woli strony jest równoznaczne z nieuwzględnieniem całości podania (tak: W. Maciejko, Świadczenia rodzinne, Komentarz, wydanie 4 C.H.BECK Warszawa 2014, s. 347 – 348). Gdyby organ rozstrzygnął także w zakresie spoza żądania zawartego we wniosku, jego działanie byłoby sprzeczne z ustawą skoro wprost wskazuje się, że jest to tylko i wyłącznie postępowanie wnioskowe. Należy podkreślić, iż ustawodawca w ustawie o świadczenia rodzinnych jak również w ustawie o pomocy społecznej, wyraźnie zaznaczył, że to konkretne  i sprecyzowane wnioski decydują o formie skorzystania z pomocy przez osobę uprawnioną do jej otrzymania w ramach przepisów cytowanych powyżej ustaw (tak: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Białymstoku z dnia 24 listopada 2015 r. II SA/Bk 635/15: „W sprawie powyższej skarżąca konsekwentnie żądała tylko umorzenia lub odroczenia nienależnie pobranego świadczenia. Ma to odzwierciedlenie we wniosku, w wywiadzie środowiskowym oraz w odwołaniu od decyzji I instancji. Tak więc gdyby organ rozstrzygnął także w zakresie rozłożenia na raty lub częściowego umorzenia powyższej kwoty – wyszedłby poza żądanie zawarte w oświadczeniach skarżącej sprecyzowanych przez nią w wyżej wymienionych pismach”).autor: r.pr. Ewa Bożko-Kozikowska - Kancelaria Prawna Gramatowscy


PODSTAWA PRAWNA

  • II SA/Sz 268/16 - Wyrok WSA w Szczecinie
  • art. 104 ust. 4 ups
  • art. 104 ust. 3

Tobie też możemy pomóc!
Skontaktuj się:

Radca prawny Ewa Bożko-Kozikowska

Radca Prawny - Starogard

Potrzebujesz szybkiej porady?

Skorzystaj z porady on-line. Nasz prawnik odpowie na Twoje pytanie w ciągu 24h.

Skorzystaj z e-porady

Więcej kazusów znajdziesz na naszej stronie poświęconej obsłudze prawnej Samorządów Terytorialnych

Porozmawiajmy na spokojnie.

Zapraszamy do kancelarii:

Sopot

ul. Bitwy pod Płowcami 32/1
81-730 Sopot

Nawiguj z google

 

tel. 58 550 75 23

Gdańsk

Aleja Generała Józefa Hallera 169,
80-416 Gdańsk

Nawiguj z google

 

tel. 58 550 75 23

Starogard Gdański

ul. Rynek 23/3,
83-200 Starogard Gdańsk

Nawiguj z google

 

tel. 58 550 75 23

Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia realizacji usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce